Gezondheid & Ziekte

Als je ziek bent of je niet optimaal voelt kan je naar een dokter of een homeopaat gaan. Kies je voor een homeopaat dan kan die na een goed gesprek een homeopathisch middel geven dat met behulp van je eigen lichaam de klachten vermindert of zelf over laat gaan.

Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract (oplossing) van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. In de klassieke homeopathie gaan we ervan uit dat het toedienen van de oorspronkelijke vorm symptomen geeft die lijken op die van de ziekte. Klassieke homeopathie is gebaseerd op het gelijksoortigheidsbeginsel, de overeenkomst van symptomen. De grondstof of oertinctuur wordt in een aantal stappen verdund en geschud, het zogenaamde “potentiëren”. Het extreem verdunde eindproduct, het homeopathische geneesmiddel, laat de ziekte zonder bijwerkingen verdwijnen.

Door de nieuwe wetgeving mogen wij niet meer op de website de namen van middelen vermelden. Graag sta ik u te woord in een telefonisch advies of maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek. Tel: 06 53 41 14 82

Een homeopathisch middel bestaat altijd uit klein flesje water, met een druppeltje alcohol voor de houdbaarheid en een gepotentiëerd mineraal, plantaardig of dierlijk extract.

Overheid geeft homeopaten een communicatieverbod

Deze website geeft u informatie over het nut van homeopathie voor uw gezondheid en welzijn. Maar op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten.

Overheid geeft homeopaten een communicatieverbod

Verbod overheid
Graag verstrekken wij u op deze website alle informatie over het nut van homeopathie en homeopathische middelen voor uw gezondheid en welzijn. Maar de overheid werkt ons daarin tegen. Op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten. En dat terwijl u wellicht uit eigen ervaring weet dat deze middelen
· geen bijwerkingen hebben;
· niet giftig zijn.

Onze middelen, uw welbevinden
Uw lichaam kan de middelen die homeopaten verstrekken gemakkelijk opnemen, omzetten en afbreken. Vaak bevorderen ze uw gezondheid en daarmee uw welbevinden in hoge mate. Desondanks worden wij door Verordening (EU) nr. 432/2012, de Geneesmiddelenwet en de Warenwet belet u helder te vertellen welk middel waarvoor werkt.

Giftige middelen ongemoeid
Als wij dat zouden willen, mogen we van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel middelen aanbevelen die onder ultrahoge temperaturen zijn gemaakt uit aardolie. Zo belet de minister nìet de communicatie over giftige middelen als ibuprofen, diclofenac etc. En dat terwijl
· uw lichaam deze middelen niet kan afbreken;
· zij vaak onherstelbare schade toebrengen aan uw maag, lever en nieren;
· zij op den duur uw kwaliteit van leven ernstig zullen benadelen.
Anders dan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen wij u deze giftige middelen onder geen beding aanbevelen!

Ongrondwettelijk
Ook als het om onze gezondheid gaat, hebben wij allen recht op keuzevrijheid, zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting. Dat is vastgelegd in onder andere de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat ook beschreven wat verstaan moet worden onder de integriteit van ons eigen lichaam, de persvrijheid en het recht op vrije mededinging. Het verbod op communicatie is dan ook ongrondwettelijk.

Rechtstaat ontneemt
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – dienstbaar aan de rechtstaat Nederland – heeft ons die rechten per 14 december 2013 afgenomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deelde ons als klap op de vuurpijl dit jaar mee, dat ook op achterflapteksten van boeken niet meer mag worden vermeld dat homeopathie goed is voor uw gezondheid en uw welzijn.

Verzet tegen rechtsongelijkheid
Alleen onder groot protest voegt de Stichting Hahnemann Homeopathie zich naar deze overheidsdecreten. Zij zijn niet gestoeld op enige democratische besluitvorming en zouden een totalitair regime niet misstaan. Het is duidelijk dat wij ons zullen blijven verzetten tegen deze rechtsongelijkheid.

Help ons in ons verzet en laat uw stem horen …! www.keuzevrijheid.nl

Klik hier voor de brief van de overheid